Studio Imago
Pogled u zjenicu vulkana

Plakat

 

Pozivnica

 

Katalog

 

Postav

Client: Samoborski muzej
Na inicijativu umjetnika i profesora na Likovnoj akademiji u Zagrebu, Želimira Janeša i Frane Para te mladoga kipara Franje Kodrića, a u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Lug, 1983. godine organizirana je Likovna kolonija Lug. Cilj je ove kolonije bio da se studentima pruži mogućnost stvaranja u tehnikama koje im nisu bile lako dostupne na Akademiji te da se
onim štićenicima Centra, koji su tamo boravili i u ljetnim mjesecima, omogući pristup radionicama.

Task

  • pozivnica
  • plakat
  • katalog
  • potpisi na postavu
  • plakat na ulazu u Samoborski muzej
start      profile      clients      projects      applications      contact


Valid HTML5 & CSS3 code
  • Šmidhenova 1, HR - 10430 Samobor
  • google map