Ako je poezija sposobna nešto oduzeti buci i bijesu vijeka, ona to može jedino govorom koji radi na tišini.
Zagreb grad poezije

2011.

 

2012.

 

2013.

 

reprodukcija slika Borisa Bućana:
«Žena koja vozi bicikl»
«Žene i jabuke»
«Brbljanje»

Klijent: Teatar poezije
Ideja pokretanja Teatra poezije, Zagrebačkih posveta i Festivala Zagreb, grad poezije jest da Zagreb izađe iz "sumraka poezije" i da se uspostave nove alternativne scene s kojih bi se čuo živi probrani govor pjesničkih velikana 20. i 21. stoljeća. Želja nam je da se poezija više čita, govori i živi. Teatar poezije i Festival Zagreb, grad poezije radi na afirmaciji poezije kroz različite medije.

Ako je poezija sposobna nešto oduzeti buci i bijesu vijeka, ona to može jedino govorom koji radi na tišini. Nije riječ o pozivu da umremo u tišini, nego o pobudi da govorom izmjerimo prostor između nas i stvari.

autor projekta: Goran Matović
organizator: Teatar poezije

Zadatak

  • vizualni identitet festivala
  • plakat
  • letak
  • POS materijali

Godina: 2010.-2013.

start      profil      klijenti      projekti      aplikacije      kontakt

Izjava o kolačićima

Ispravan HTML5 & CSS3 kod
  • Krešimirova 2, HR - 10430 Hrastina Samoborska
    + 385 91 557 44 83
    +
  • google map