Novosti
Pogled u zjenicu oka
Pogled u zjenicu oka

Samoborski muzej danas čuva dio predmeta koji su nastali tijekom četiri saziva Likovne kolonije Lug. Početkom djelovanja Likovne kolonije Lug nije bilo točno određeno kome će pripasti nastali predmeti. Okvirni je dogovor bio da Samoborski muzej čuva one predmete koji će bili izloženi na četiri izložbe od 1983.
do 1986. godine. Ostale predmete zadržali su Tvornica stakla „Kristal“, Centar Lug te sami autori.

26 godina iskustva
259 klijenata
207 web stranica
4 x 105 posjeta godišnje
start      profil      klijenti      projekti      aplikacije      kontakt

Izjava o kola?i?ima

Ispravan HTML5 & CSS3 kod
  • ?midhenova 1, HR - 10430 Samobor
    + 385 91 557 44 83
    +
  • google map